INFO
1

De regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden kent drie niveaus. Vanuit de wet worden kaders geschept die verder worden uitgewerkt in het besluit. In de regeling vind je concrete voorschriften waar werkgever en werknemer zich aan dienen te houden.

Met ingang van het jaar 2007 is de Arbowet aangepast. Deze aanpassing voorziet op doelvoorschriften. Deze doelvoorschriften hebben betrekking op de uitvoering van veilige omstandigheden tijdens het werk. De Arbowet geeft de kaders; werkgever en werknemers bepalen hoe ze kunnen voldoen aan deze kaders. Nieuwe alinea

De wijze waarop wordt voldaan aan deze kaders wordt vastgelegd in een arbeidscatalogus. In een dergelijke vastlegging staan technieken, afspraken, normen en manieren om te komen tot een zo veilig mogelijke werkplek. De bestanden hieronder zijn voorbeelden van een arbocatalogus welke zijn opgesteld voor de papier en kartonindustrie. Op de website www.verbondpk.nl/arbeidscatalogus vindt u meer informatie.

Bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen of ze kunnen zich aansluiten bij de arbocatalogus van hun branche. De inspectie SZW toetst deze. Via de volgende link treft u diverse catalogi voor verschillende branches aan.ieuwe alinea

Zowel de werkgever als de werknemer hebben verplichtingen als het aan komt op een veilige werkplek en de veiligheidsbewustzijn op die werkplek. Via onderstaande buttons ziet u een overzicht (inclusief vindplaats).

Onderstaand vindt u nog relevante regelgeving omtrent veilig werken. Het is niet limitatief en slechts bedoeld als naslagwerk.

Zelfinspectie: zaken op orde
De titel zegt het al; wat kunt u er zelf aan doen om de zaken op orde te hebben. Via onderstaande buttons komt u bij een zelfcheck mogelijkheid voor verschillende onderwerpen. Komt u tot de conclusie dat er verbetering mogelijk is? Wij helpen u graag mee.

HEEFT U EEN VRAAG?
CONTACT
1

Heeft u advies nodig of bent u op zoek naar onze veiligheidskundigen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

+31 850 654 880
EMAIL: erik@kontrolis.nl